BIULETYN POMERANKA

Wydawca:
Agencja Reklamowo-Usługowa "SUS" Witold Susko
80-463 Gdańsk ul. K. Ciołkowskiego 7C/5
tel. 502 028 547
email: w.susko@vp.pl

Redakcja:
Witold Susko
Wiesław Grubba
Zdjęcia:
Bogdan Pięta
Leonard Kaczorowski
Współpraca:
Miasta i Gminy Pomorza