Pomeranka nr 2/68/2022
W drugiej połowie XIX wieku nastąpił rozwój gospodarczy państw nadbałtyckich. Spowodował on także zwiększone zapotrzebowanie na ryby. Wybrzeże Pomorza- szczególnie zachodniego, wzdłuż którego rozciągały się bogate łowiska- pozbawione było portów oraz naturalnych schronień dla głęboko zanurzonych rybackich jednostek pełnomorskich. Prosta linia brzegowa- bez zatok i wysp, wystawiona była na ataki morza i północno- zachodnich wiatrów. Szerokie piaszczyste plaże od pełnego morza oddzielone były pasami mielizn, tak zwanych rew. Taki brzeg- bez portów (poza Kołobrzegiem), rozciągał się na odcinku około 200 mil morskich od Szczecina po Hel. Te okoliczności miały wpływ na konstrukcję używanych na tym obszarze łodzi i spowodowały powstanie dużej płaskodennej łodzi rybackiej, będącej najbardziej charakterystyczną pomorską jednostką rybacką. Mogła ona wypływać bezpośrednio z plaż na łowiska oddalone do 20 mil morskich od brzegu. Ówcześni rybacy i szkutnicy stworzyli ją wykorzystując dostępne w tamtych latach materiały: deski dębowe, smołę, konopie i żelazne gwoździe. Doskonalili ją coraz bardziej, aż stała się najlepiej dostosowana do stawianych przed nią zadań. Ten typ łodzi rozprzestrzeniał się coraz bardziej na wschód, aż dotarł do wybrzeży kaszubskich. Nazwano go tu Pomeranką, jako że pochodził z Pomorza Zachodniego, czyli Pomeranii. Natomiast na Pomorzu Zachodnim zwano go Strandboot.
Aleksander Celarek- „Kaszubskie łodzie”
Spis treści

3   Wstęp
4-7   Asocjacje
8-11   Król „betonów”
11-14   Mosty w Słupsku i powiecie słupskim
15-17   Psi obowiązek
18-19   Rybacy z Rowów
20-22   Z tęczy nici nieoczekiwane
23   „Pisanka”
24-27   Artyści w Starym Młynie?
28-29   Bajka
30-33   Niebawem się zazieleni Rehabilitacja w Krojantach III
34-35   Wszystko co najlepsze
36=39   Dartomeks
40-45   Leśnictwo Sarni Dwór
46-47   Laureat
48-53   Wczoraj, dzisiaj, jutro Sierakowice
54-59   Ku pokrzepieniu serc
60-65   Przodkowo
66-70   Gmina Puck
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -