Pomeranka nr 1/75/2024

Już kilka lat minęło, kiedy burmistrz Jastarni podarował mi tomik prozy i poezji Mariana Selina, pisanych po kaszubsku i po polsku. I jak przeczytałem ten wiersz, wróciły wspomnienia z młodości dzisiaj starszego pokolenia, kiedy śpiewaliśmy na rozmaitych uroczystościach, czy na obozach przy ognisku- „Morze nasze morze, będziem Ciebie wiernie strzec (…) mamy rozkaz….”
W.S.
Mój Mały Kraj

Mój mały kraj, co nad Bałtykiem leży,
Gdzie z wody zapach jodu wdycham,
tu brzeg jantarem złotym błyszczy,
Tu krzyku białych mew wciąż słucham.

W promieniach słońca i nieba błękicie,
Zaściela plaże biel piasków grających,
Szum fal spienionych i wiatru wycie,
I plusk srebrzystych ryb skaczących.

Tu karłowatej sosny krzew zielony,
Modrego mikołajka kłującego ostu kwiat,
I mgła poranna, co horyzont przesłoni
Przez pryzmat marzeń mój widzę świat.

Mój mały kraj nad morzem urodzony
A z nim mych ojców rybaków kaszubskich brać,
To dla nas Półwysep Helski został utworzony
By tu na wieki stanęła nasza checz.

Kraj mój maluśki, darem jest Bałtyku
Który nas żywi- pozwala nam żyć
I choć nam grożą nawałnice, sztormy krzyku
My wciąż przy tobie może chcemy być.

Marian Selin

Spis Treści
3  wstęp
4-7  Pod polskim niebem
8-13  Do zobaczenia za rok
14-15  Byłam w Rosji
16-19  Bracia w Tucholi
20  Co mam zrobić mamo?
21-22  Książki o mojej ziemi
23-27  Antologia poezji wiejskiej
28-30  Co nas łączy
31-32  Kiedyś także byliśmy dziećmi
33-37  Polska duchowość chrześcijańska
38-41  Scena i ulice
42-44  Zaułkami pamięci
45  Wspomnienia Kazimierz Nowosielski
46-47  Pot to zdrowie
48-51  7 kolorów
52-57  Ziemia Las i Woda
58-63  Przed Weekendami i Wakacjami
64-67  Nagrody burmistrza
68-73  Magiczne miejsca
74-77  Sesja
78-79  Cystersi na Ziemi Puckiej
80-81  Elektrowni Wodnych Czar
82  Złoczów
83-86  Piotr do Jana
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -