Pomeranka nr 1/67/2022
Reputacja Seneki jako moralisty opiera się na wyrażanej przez niego akceptacji dla spotykających nas nieszczęść oraz na tym, że podkreślał znaczenie doskonałości duchowej i aktywnej postawy, a także na wielkim szacunku, jakim darzył zachowania bezinteresowne i nacechowane współczuciem. Był przeciwieństwem współczesnego człowieka, który gardłuje na temat własnych praw i przywilejów, pielęgnując swój wizerunek ofiary. Cytatów z niego można przytoczyć bez liku: „(jeśli chcesz być kochanym, kochaj), (gdziekolwiek jest człowiek, tam jest miejsce na dobry uczynek), (najpotężniejszy jest ten, kto ma władzę nad sobą), (nie ma nic szlachetniejszego od wdzięcznej duszy).
Powyższy fragment jest z autobiografii „Sam o sobie” prof. Normana Daviesa. W innym miejscu autor pisze: „Czy cała Polska rzeczywiście przyjęła chrzest w 966 roku? Nie sądzę… był to początek bardzo długiego procesu, a nie jego zakończenie, bo praktyki i wierzenia pogańskie przetrwały jeszcze przez całe wieki. Chrześcijanie tak naprawdę zyskali przewagę, dopiero przyjmując i adoptując pogańskie obrządki oraz zawłaszczając je do własnych celów. Na przykład Boże Narodzenie połączono ze znacznie starszymi świętami obchodzonymi w środku zimy, a Wielkanoc przyjęła się dopiero jako modyfikacja tradycyjnego wiosennego rytuału. …….Dlatego też marszczę brwi, ilekroć słyszę twierdzenia, że „Europa jest chrześcijańska” lub że „podstawą tożsamości europejskiej jest chrześcijaństwo”. Nie sadzę, by tak było. Chrześcijaństwo jest być może, najważniejszym elementem w obrębie tradycji europejskiej, nie daje mu to jednak prawa do monopolu.
„Sam o sobie”- autobiografię Normana Daviesa czyta się jak historię współczesnej Europy. Prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył profesora Orderem Orła Białego, za … ( każdy zrozumie, za co, kiedy sięgnie po jakąkolwiek pozycję jego autorstwa). Na początek proponuję „Powstanie ‘44” i jego wstęp do „Gorzka chwała- Polska 1918- 1939” Richarda Watta.
W.S.
Spis treści

3   Wstęp
4-6   Gmina Ryjewo
7   Parasolki. Aleksandra Emmanouilidou
8-13   Miasto nad rzekami…
14-17   Pejzaż kulturowy ziemi puckiej. Jan P.Dettlaff
18-19   Zamek w Krokowej
20-23   Daty dobre i złe w historii
24-25   Wydarzenia
26-27   Murkam
28-29   Artysta Janusz Kreft
30-32   Co tam Panie z Rosją?, Między sztuką a skandalem. C.D.
33-35   Rehabilitacja w Krojantach II
36-37   Na Ogarnej
38-39   ..z Borów Tucholskich
40-41   Dzieci. Edyta Lichy
42-43   Blisko skweru
44-45   Wspomnienie więzienne. M. Muskat
46-48   Leszek w pamięci miasta. M. Muskat
49-51   Sierakowice
52-55   Dartomeks
56-57   Klimawent
58-61   Bohater „Spod Krojant”. Stanisław Ziętarski
62   1% Raiman
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -