Pomeranka nr 1/63/2021
W kaszubskim krajobrazie

Dwa małe wiejskie kościoły w Starzynie i Mechowie, zagubione w pejzażu północnych Kaszub. Przywołane zostały do publicznego istnienia promocją szlaku kulturowego na jego polskiej pętli Pomorskiego Szlaku Cysterskiego. Współcześnie włączone w ten szlak powróciły w krąg nasyconego wybitnymi zabytkami szlaku cysterskiego świata. To korzenie cystersów, od Citeaux i Clairvaux, Pontigny, Morimond, po liczne opactwa rozsiane na terenie Europy zasiliły emocje wiary na naszej pomorskiej ziemi. Od ascetycznych średniowiecznych lokacji po emanujące barokową ekstazą piękna, Bożego piękna, wielkie opactwa niemieckie, austriackie, małopolskie i wielkopolskie czy pomorskie… Ale również małe wiejskie kościółki usiane po cysterskich dobrach. Mimo swojej skromnej skali stają się odbiciem tego blasku.

„W duchu przemian i tradycji…
Kościoły cysterskie w Starzynie i Mechowie” dr Jan Paweł Dettlaff
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -